DEFINICJA

 

Ceny ma niczego, co jest ogólnie przyjęte jako zapłatę za towary i usług oraz spłaty długów.

w powrotem